Hwide Of Sweden

AFFÄRSJURIDISK RÅDGIVNING

ADVOKAT & JURIDIK

Rättsområde
Advokatverksamhet i civilrättsliga tvister och åtal
Straffrätt
Offentlig försvarare

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller några ägare i ett aktiebolag. Denna typ av avtal är vanligt förekommande mindre företag och syftet är bland annat att minimera risken för framtida konflikter.

Konsultavtal

Ett konsultavtal  bestämmer förhållandet mellan en konsult och en uppdragsgivare. Innehåller bland annat bestämmelser om ersättning, vad uppdraget omfattar och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.

Samarbete med advokat

En juridisk byrå med över 12 års erfarenhet.Juridisk expertis inom alla frågeställningar.vi erbjuder rådgivning i olika avseenden inom Affärsjuridik,  Arbetsrätt,  Entreprenadrätt,  Lokaljuridik,  Tvistlösning och process, Familjerätt.

Affärsjuridik

Affärsjuridik med våra jurister är gemensamt med enkelhet och trygghet för dig som klient. Vi har under flera år hjälpt både små som medelstora företag till stora företag att lösa deras olika juridiska problem.

Juridisk expertis inom alla frågeställningar